Chính sách

Chính sách:

- Template blogspot được thiết kế bởi Hòa Trần

- Template full code không mã hóa, không cài bất cứ một tiện ích nào khác ngoài code liên quan của template.

- Không hỗ trợ bản miễn phí

- Bản mua các bạn được hỗ trợ đầy đủ trong quá trình dùng template.

- Thông tin khách mua được bảo mật